Administración electrónica

Las competencias de la Secretaría General de Administración Digital, competente en esta materia, han sido transferidas al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital.

Desde o ano 2004, puxéronse en marcha toda unha serie de iniciativas para impulsar o desenvolvemento da administración electrónica en España e mellorar a atención aos cidadáns.

O principal elemento catalizador actual  da administración electrónica son a Lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas , e a Lei 40/2015, de 1 de outubro, de Réxime Xurídico do Sector Público ,que converten en universal o dereito dos cidadáns a relacionarse con todas as Administracións de maneira electrónica. Unhas leis para a sociedade do século XXI, que promoven unha Administración máis eficiente, eficaz, máis próxima e máis transparente. Por iso, desde o punto de vista tecnolóxico todas as Administracións están a traballar na súa implantación e para iso poden contar cos materiais e ferramentas ,postas á súa disposición polo este Ministerio.

Ademais, puxéronse en marcha un conxunto de solucións, infraestruturas e servizos comúns  que facilitan a implantación da administración electrónica nas diferentes Administracións Públicas sendo algunhas delas pezas crave recollidas xa na  Lei 11/2007 e agora nas leis 39 e 40/2015. Algúns exemplos especialmente representativos son:

O espectacular avance da administración electrónica en España non podería ser posible sen un completo marco lexislativo que tivera incidido especialmente na interoperabilidade entre as Administracións Públicas e na Seguridade dos sistemas, os datos, as comunicacións e os servizos electrónicos.

A posta en marcha do Punto de Acceso Xeral (PAG) e do Cartafol Cidadán  define un novo modelo de atención ao cidadán a través de Internet unificando o acceso aos diferentes servizos provistos polas Administracións Públicas.

O Observatorio da Administración Electrónica realiza o seguimento da situación da administración electrónica en España a través de diferentes informes propios e participando en estudos de terceiros ofrecendo a información propia como parte da política RISP do Ministerio.

 

Para más información sobre todas estas temáticas puede consultar los portales y secciones específicas al respecto: