Función Pública

A Dirección Xeral da Función Pública é o órgano directivo adscrito á Secretaría de Estado de Función Pública encargado da proposta e execución da política do Goberno en materia de función pública e emprego público.

Últimas novidades

16/09/2022

Novo vídeo para redes sociais do Ministerio de Facenda e Función Pública para dar a coñecer aos empregados e empregadas públicas

Vídeo de Laura García Gómez, pertencente á Carreira Diplomática española,  e que actualmente se atopa na Embaixada de España en Copenhague

09/09/20

Novo vídeo para redes sociais do Ministerio de Facenda e Función Pública para dar a coñecer aos empregados e empregadas públicas

Vídeo de Paloma, Guardia Civil del Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA)

20/07/2022

Reestructuración del  sitio web de la DGFP dedicado al personal Funcionario de la Administración Local con Habilitación de Carácter Nacional

 A web da Dirección Xeral da Función Pública estrea un novo  formato no seu apartado destinado ao persoal Funcionario da Administración Local con Habilitación de Carácter Nacional,  co obxectivo de facilitar o  acceso á información deste colectivo  e  mostrala  de forma máis directa e intuitiva. Para iso o contido reestruturouse agrupándoo en oito áreas temáticas, ademais de incluír outras ligazóns directas de interese. Toda a información e o seu novo formato podes consultalo aquí: Persoal funcionario de administración local con habilitación de carácter nacional

Accede á Hemeroteca