Sistema de Información Local (SIL)

Rexistro de Entidades locais

Recompilación de datos procedentes do Rexistro de Entidades locais, así como estudos e outra información complementaria.

Base de datos de Alcaldes e Concelleiros

Nesta sección poderá consultar as listaxes de alcaldes elixidos en cada municipio español por Comunidades Autónomas.

Cargos representativos locais

Desde aquí poderá acceder á listaxe de Alcaldes 2007 e a informes e estudos sobre xénero elaborados polo Ministerio competente e por outros órganos da AGE.

*Barómetro sobre a calidade de vida nos municipios de gran poboación

*Barómetro sobre a calidade de vida nos municipios de gran poboación

Información actual e histórica dos municipios que adoptasen o réxime organizativo dos municipios de gran poboación (Fonte: INE/*MPT).

Información local noutros organismos

Contén vínculos á web doutras Administracións e Organismos nas que se recolle información sobre o ámbito local a través de observatorios, estudos e publicacións.

Comisión de Seguimento do Pacto Antitransfuguismo