Cooperació Econòmica Local. Ajudes de l'Estat i Fons Europeus

Ací trobarà...

Informació sobre les ajudes i subvencions destinades a entitats locals i finançades amb fons de l'Estat o de la Unió Europea, que són gestionades per la Direcció general de Cooperació Autonòmica i Local.
Ajudes finançades amb Fons Europeus

Ajudes finançades amb Fons Europeus

Informació sobre convocatòries d'ajudes destinades a les entitats locals espanyoles, finançades amb Fons de la Unió Europea

Subvencions de l'Estat davant catàstrofes naturals

Subvencions de l'Estat davant catàstrofes naturals

Informació sobre les mesures urgents adoptades per l'Estat, per a pal·liar els danys causats per catàstrofes naturals en infraestructures i xarxes viàries de les entitats locals.

Enquesta d'Infraestructura i Equipaments Locals

Enquesta d'Infraestructura i Equipaments Locals

Informació relativa a l'elaboració i resultats de l'Enquesta d'Infraestructura i Equipaments Locals (EIEL). S'oferix també un visor georeferenciat.

Programa de Cooperació Econòmica de l'Estat i altres línies de cooperació

Programa de Cooperació Econòmica de l'Estat i altres línies de cooperació

Informació sobre les diferents línies d'ajuda que integren el Programa de Cooperació Econòmica de l'Estat a les inversions de les entitats locals (*CEL), així com d'altres línies de cooperació addicional