Històric d'altres mesures ja tancades

Acord de Consell de Ministres de 19 octubre de 2018

Mesurades Reial decret 1387/2018, de 19 de novembre (RD-llei 2/2017)

Acord de Consell de Ministres de 10 de novembre de 2017

Mesurades Reial decret-llei 12/2015, de 30 d'octubre

Mesurades Reial decret-llei 2/2015

Informació sobre les subvencions previstes en el marc del Reial decret-llei 2/2015, de 6 de març.

Mesurades Reial decret-llei 2/2014

Informació sobre les subvencions previstes en el marc del Reial decret-llei 2/2014, de 21 de febrer

Mesurades Reial decret-llei 25/2012

Informació sobre les subvencions previstes en el marc del Reial decret-llei 25/2012, de 7 de setembre

Mesurades Llei 3/2010

Informació sobre les subvencions previstes en el marc de la Llei 3/2010, de 10 de març